Acczent Excellence 80

Granito LIGHT BEIGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
NCS färgkod S2005-Y30R
Formattyp Rulle
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 3.100 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 50.4
Prestandadeklaration nr 0120-0004-DoP-2013-04
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.02
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)