Ett trägolv som sköts på rätt sätt och som skyddas från t ex grus utifrån kan hålla i 50 år. Samtidigt kan ett golv som ligger på ”fel ställe” och som missköts vara utslitet redan efter ett par månader.
Trägolv håller längre om:

  •     Det har en slitstark lack. ­
  •     Det skyddas från nötning och märken med bra avtorkningsmatta i entrén och filttassar på möbler. ­
  •     Slitskiktet är av ett hårt träslag som minskar risken för intrycksmärken. ( se nedan om trägolvs hårdhet )
  •     Det sköts på rätt sätt (dammsugs och fukttorkas regelbundet – inga våta städmetoder).­

Fördelen med trägolv jämfört med t ex laminatgolv och plastgolv är att många trägolv kan slipas om och lackas/oljas på nytt. På så sätt kan man ge golvet ett nytt liv.

Ja, men trä- och laminatgolv ställer högre krav på planhet än andra golv. Du kan lägga trä- och  laminatgolv på alla plana, fasta underlag där det ligger gamla golv, förutom textilgolv med lugg Hårdvävd textil och nålfilt fungerar dock bra. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Om  underlaget är ojämnt kan det nylagda golvet knirra och svikta. Vid ojämnt underlag måste du därför  spackla upp svackor. Vid enstaka mindre svackor kan det räcka att lägga ett lager grålumppapp extra

Nej. Trä- och laminatgolv kräver utrymme för att kunna röra sig med årstidernas klimatväxlingar. Du skall ha 1,5 mm per breddmeter golv. Rörelsefogen döljer du med golvlisten. Om du inte kan/vill ta bort golvlisten kan du dölja rörelsefogen med en trekantlist som du sätter på längst ned på golvlisten. Du skall lämna en rörelsefog med minst 1,5mm utrymme per breddmeter golv runt om hela rummet.  Minimum 8-10 mm mellan golv och vägg runt hela rummet. Detsamma gäller även vid trösklar, rör, trappor, pelare, anslutningar till spiselhällar, stengolv etc. Använd kilarna som följer med läggningssatsen.

Tarkett har flera olika typer av underlag för trä- och laminatgolv. Syftet med underlagsmaterialet är  dels att jämna små ojämnheter i underlaget och ge en bra stegljudsdämpning.

Ja, men tänk på att välja ett golv med en bra lack. Tänk också på att hundar ofta drar in mer smuts i hemmet vilket sedan kan dras omkring. Märken efter hundklor på trägolv är sällan repor i lacken utan en svag ihoptryckning av slitskiktet. Hundens klor har en liten anliggningsyta vilket ger ett högt tryck på träytan. Lackytan är oftast intakt (på en bra lack) och denna typ av svaga intrycksmärken är en naturlig effekt på trägolv som utsätts för stort yttryck - och är således ej relaterat till fel i produkten. Ett hårdare träslag ger mindre märken, men på t ex ek så kan märken efter hundklor synas i vissa ljus. Denna typ av märken efter hudklor uppkommer inte på  laminatgolv.

Nej, slitskiktet är för tunt för att slipas om. Du kan däremot putsa lätt på ytan, renovera och lacka om golvet.

En fråga om tycke och smak och vilket arbete du är beredd att lägga ned på underhållet. Oljade trägolv mår bäst av en enkel installationsbehandling med oljerefresher. Sedan behöver underhållsoljas ca 2 ggr de första 3 åren, därefter mer sällan. Lackade golv behöver endast städas med torra/fuktiga metoder, och behandlas med lackrefresher vid behov (tillsätts vattnet du fuktmoppar med).

Ja. Solljus gör att träets nyans förändras. Generellt sett blir ljusa träslag något mörkare med tiden och  mörka träslag blir ljusare. Efter några månader (beroende på träslag) har nyansförändringen avstannat och trägolvet har nått sin slutgiltiga nyans. Delar av golvet som inte utsätts för solljus, t ex i de fall det ligger en lös matta på golvet, förändras långsammare än resten av golvytan. Tar du bort mattan återfår golvet snart samma färg som det övriga. Förutom färgförändring får alla golvmaterial en naturliga ”patina”  med tiden på grund av nötning och intrycksmärken. En god skötsel gör att ditt golv håller sig vackert längre.

Hårdheten i trägolv mäts i Brinell. En 10 mm stålkula pressas mot träet med 100kg belastning varvid avtrycket sedan utvärderas mot en särskild formel. Ju högre värde ju hårdare golv. Bland träsorterna hör Merbau och Kanadensisk lönn till de hårdaste medan furu är mjukast. Nedan ser du Brinelltalen för några olika träsorter. Hårdast är fanérgolvet Viva! som endast har ett tunt skikt av äkta trä och en hård kärna i HDF. Även om Viva klarar sig mycket bra i Brinelltesten så inverkar valet av träslag på intryckskänsligheten även här, särskilt på intryck från mindre föremål.

Brinellskala trägolv

Nej, det behövs inte. Tarketts Protecolack är en marknadens starkaste lack, och vid tillverkningen härdas  den med UV-ljus. Det gör att den är mycket mer slittålig än en lack som läggs på i efterhand. Om du  lägger på extra lack på ett nytt Tarkettgolv får du en yta som är sämre än originalet. Tanken att ”täta” fogarna med ett extra lager lack är också fel, eftersom trägolv ändå inte skall utsättas för fritt vatten. På våra golv med Ultraloc fog blir dessutom fogarna så täta att smulor mm inte får plats.

Oavsett hantverk underlättar rätt verktyg arbetet och golvläggning är inget undantag. Det viktiga är att du har verktyg som är anpassade till det material du skall lägga. En slagkloss är viktig för att inte skada golvet när du slår ihop det. Klossarna finns i olika storlekar och en längre rekommenderas vid läggning av längre brädor.

De flesta låssystem på marknaden idag är limfria. Låssystemen skiljer sig sedan åt i det avseendet att man antingen vinklar ner eller slår ihop brädan med golvet för att låsa den.

Ett trägolv är, som namnet antyder, uppbyggt av trä. Beroende på tjockleken har sedan trägolvet i sig olika uppbyggnad. Det har dock alltid ett ytskikt i ädelträ.
 Ett laminatgolv består av tre delar: laminatet, HDF-skivan (själva "bäraren") och en stabilisator på baksidan ("backing").Laminatet består av papper som doppas i olika hartser för att bli starkt och kunna fungera som golvmaterial. Ytan är alltså ett fotografi (av trä, klinker, sten, eller annat mönster).

Det beror på golvmaterial. Trägolv har en naturlig variation (stavarna har olika färg beroende på varifrån i trädet de är tagna samt att det innehåller olika delar med kvistar) och kan därför skilja sig från provet. Laminat och plastgolv ser ut som provet. Tänk dock på att provet i butiken kan skilja sig något från det material som du installerar, beroende på hur länge det legat i butiken och hur mycket solljus det utsatts för.

Då trägolv har en naturlig variation har vi grupperat trägolven i olika sorteringar varav Select, Natur och Rustik är några. Select är vår jämnaste sortering med små variationer i i färg och struktur. En diskret sortering som ger ett lugnt intryck. Natur har ett något mer variationsrikt utseende än Select. Rustik är en sortering som är mer kvistrik och får därför ett livfullt utseende . Rustik kallas också Country för vissa träslag.