Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Vi tar bort ftalater ur våra plastgolv

Med start 2014 kommer vi successivt att byta till ftalatfria mjukgörare i samtliga produktionsenheter över hela världen.

I Sverige har vi under de senaste åren använt ftalatfri teknik i vår fabrik i Ronneby. Redan 2009 lanserade vi branschens första ftalatfria homogena plastgolv med förnyelsebara mjukgörare. 2011 tog vi bort ftalater ur samtliga homogena plastgolv för offentlig miljö som tillverkas i fabriken.

Med start under våren 2014 kommer vi successivt att byta till ftalatfria mjukgörare vid tillverkningen av plastgolv för både hem och offentlig miljö i samtliga produktionsenheter i hela Europa. Fabriker utanför Europa följer efter under de kommande åren. Den mjukgörare vi valt att arbeta med framöver är godkänd för användning i livsmedelsförpackningar och i leksaker för barn under tre år.
 

Läs pressmeddelandet
 

FRÅGOR OCH SVAR OM FTALATER

Vad är ftalater?
Ftalater är en grupp organiska ämnen som använts sedan 1950-talet, bland annat för att göra plast mjuk och formbar.

Ftalater är världens mest använda mjukgörare och finns i t.ex. byggnadsmaterial, förpackningar, textilier och leksaker. Några typer av ftalater har visat sig vara skadliga ur hälso- och miljösynpunkt och används därför inte längre. Den ftalat som används mest i plastgolv idag heter DINP och är noggrant granskad av EU:s expertpanel The European Chemical Agency. Expertpanelen, som består av forskare från olika europeiska länder, har grundligt undersökt samtliga forskningsresultat kring mjukgöraren och bedömt att DINP är ofarlig ur hälso- och miljösynpunkt.
 

Varför har Tarkett beslutat avveckla ftalater?
Tarkett vill vara en föregångare inom hållbar utveckling och eko-innovation. Under de senaste åren har ftalater uppmärksammats ur hälsosynpunkt, främst beträffande leksaker och kläder för barn. I juni 2013 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att utreda om användningen av ftalater i olika konsumentprodukter bör begränsas och hur en utfasning av ftalater skulle kunna genomföras. Även inom EU pågår det en diskussion kring dessa frågor.

Medan debatten om ftalaters hälsopåverkan pågått har Tarkett beslutat att sluta använda ftalater. Med start under våren 2014 kommer man successivt att byta till ftalatfria mjukgörare i samtliga produktionsenheter över hela världen. Tarkett kommer istället att använda en mjukgörare som heter DINCH, vilken är godkänd för användning i livsmedelsförpackningar och i leksaker för barn under tre år.
 

Varför har inte Tarkett använt ftalatfria mjukgörare tidigare?
Tarkett utvärderar kontinuerligt sina produkter och processer för att tillverka golv som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle. Som en del i detta arbete tar Tarkett till sig aktuell forskning om nya råvaror, som t.ex. alternativa mjukgörare och deras hälso- och miljöeffekter.

Under 2009 började Tarkett använda sig av ftalatfri teknik i sin fabrik i Ronneby och 2011 övergick man helt till den nya tekniken. Eftersom den visat sig fungera väl, både vad gäller miljöprestanda och teknisk funktion, har Tarkett nu beslutat fasa ut ftalatmjukgörare ur samtliga produktionsanläggningar i hela världen.
 

Hur är det med de redan installerade golven som innehåller ftalater? Är de säkra?
Inga av de golv som Tarkett säljer är skadliga ur hälso- eller miljösynpunkt. De har mycket låga emissioner av organiska ämnen och råvarorna är utvalda med miljö och hälsa i fokus.

Den ftalatmjukgörare som Tarkett nu lämnar, DINP, uppfyller kraven för REACH (Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och bedöms som riskfri av EU:s expertpanel The European Chemical Agency. Tarketts beslut att avveckla ftalater har tagits för att på ett proaktivt och långsiktigt sätt minimera produkternas påverkan på miljö och människors hälsa.
 

Hur är det med kunskapen om den nya mjukgöraren ni använder? Kan den bli klassad som skadlig i framtiden?
Sedan 2011 samarbetar Tarkett med den internationella miljöorganisationen Cradle to Cradle vars miljöcertifieringsprogram utvärderar en produkts miljöegenskaper under hela dess livslängd. Genom detta samarbete utvecklar och väljer Tarkett de råvaror som är bäst för både hälsa och miljö utan att påverka de tekniska egenskaperna hos produkten.

Den ftalatfria mjukgöraren DINCH, som Tarkett nu går över till, har använts i produkter som leksaker och livsmedelsförpackningar under ca tio år. Mot bakgrund av den erfarenhet och kunskap som finns idag kring DINCH, finns det inget som tyder på risker för hälsa eller miljö.
 

Kan Tarkett fortsätta att återvinna installationsspill? Vad händer om spill med ”gammal” mjukgörare blandas med ny?
Återvinning är en viktig del i Tarketts miljöarbete. Stora mängder produktionsspill återvinns vid alla Tarketts anläggningar där man även samlar in installationsspill, dvs remsor och bitar som ”blir över” i samband med golvläggning. I Sverige tas spillet om hand i Tarketts egen anläggning i Ronneby där det sorteras och mals ned till ny råvara. Varje år samlas drygt 400 ton installationsspill in och det mesta blir till nya golv.

Återvinningen gör att det i den stegvisa utfasningen av ftalater kommer att finnas produkter med ”gammal” mjukgörare, dvs DINP, under en övergångsperiod. Den lilla mängden DINP som i återvinningen blandas med den nya ftalatfria mjukgöraren påverkar inte produktens tekniska egenskaper. I takt med att en allt större del av sortimentet blir ftalatfritt så kommer andelen spill med ftalater successivt att minska.

iQ Optima
Kontakt

Kontakta Peter Okmark, nordisk miljöchef via e-post eller via telefon 0457-714 30 om du vill veta mer om hur vi jobbar med vårt miljöarbete och våra ftalatfria golv.
"Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet"

I broschyren "Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet" kan du läsa om Tarketts miljöarbete som sammanfattas av begreppet Balanced Choice. Klicka på bilden ovan för att komma till broschyren.

Du kan också läsa mer på vår sida om miljöarbete.