Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Tarketts miljövision

  • Tarketts miljövision
  • Tarketts miljövision
  • Tarketts miljövision
  • Tarketts miljövision

År 2050 kommer det att finnas ungefär 9 miljarder människor på jorden. Det är tre gånger så många som för 50 år sedan. Jordens resurser är begränsade, samtidigt som många människor strävar efter en högre livskvalitet.

Vi måste därför arbeta proaktivt för att ta hänsyn till framtiden, vilket kräver nya sätt att tänka där människor, miljö och lönsamhet ges lika stor betydelse.

Detta är skälet till att vi på Tarkett ständigt söker nya grepp för framtiden och att vi går längre än nuvarande lagstiftning genom att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Den här proaktiva hållningen gör att vi leder utvecklingen i golvbranschen. Vi kompromissar vare sig med livskvalitet, miljö, prestanda eller design när vi utvecklar produkter.

Tarketts åtagande

Vår strategi för bolagsstyrning bygger på tre fundament för hållbar utveckling.

Tarketts miljövision
Dela