Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Arbete för långsiktig hållbarhet och mål 2020

Långsiktig hållbarhet

Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en bra inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi.

Good materials - bra för människa och miljö

 

Vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020 >>>

RESOURCE STEWARDSHIP - att hushålla med resurser

 

Vi strävar efter att minimera påverkan på miljön under hela produktionsprocessen.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020 >>>

PEOPLE FRIENDLY SPACES - för en bättre inomhusmiljö

 

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020 >>>

REUSE - att omvandla avfall till råvaror

 

Vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020 >>>

Dela