Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Hushållning av resurser

Vårt mål är att optimera resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen. Vi vill ha en effektiv produktionsprocess samtidigt som vi i så liten mån som möjligt bidrar till bristen på råvaror i världen. Några konkreta exempel är att hushålla med färskvatten, optimera energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser.

MÅLSÄTTNING 2020

  • Vi ska införa slutna vattensystem i alla våra fabriker.
    Idag har 57% av våra fabriker slutna vattensystem.
     
  • Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med 2010.
    Idag har vi uppnått detta mål.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

Högsta produktkvalitet och miljöstandarder
– ISO 9001: 97 % av våra produktionsanläggningar är certifierade
– ISO 14001: 88 % av våra produktionsanläggningar är certifierade

World Class Manufacturing – kontinuerlig kvalitetsförbättring
WCM är ett program för ständiga förbättringar baserat på Toyotas produktionsfilosofi och metoder. Det innebär en systematisk kontroll, uppföljning och utveckling av tillverkning för bästa kvalitet. Programmet baseras på tio ledningskriterier och har stort fokus på effektivitet, kostnader, arbetarskydd och miljöpåverkan.

Använder förnyelsebar energi för att optimera produktionen
– Tarkett i Polen omvandlar produktionsavfall till träbriketter. Dessa skickas till ett kraftverk i närheten där de används för att generera el.
– Sågspån från vår trägolvstillverkning i Sverige används för att värma upp våra fabriker och kan också användas för biogastillverkning.
– Tarketts produktionsanläggning i Ronneby har utvecklat system för källsortering och återvinning så att inget avfall längre går till deponi.

Dela