Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Reklamationer

Kontakta din butik

Behöver du reklamera en Tarkettprodukt?

En skada/reklamation ska alltid göras direkt till inköpsstället/återförsäljaren. Där bedömer man problemet/skadan. I de allra flesta fall löser man sedan reklamationen direkt med dig.

Använd gärna vår problemrapport, se instruktion nedan, och om möjligt, ta med några foton.

Vid särskilt svårbedömda fall är det återförsäljaren som ska kontakta Tarkett för konsultation.

Innan du kontaktar din återförsäljare bör du först kontrollera att

-> monteringen skett enligt våra anvisningar
-> rätt verktyg (t ex slagskloss vid trä/laminatgolv) använts
-> rätt tillbehör (t ex underlagsmatta) använts
-> skötsel och underhåll utförts enligt våra anvisningar
-> skönhetsfel syns när du står upp i normal rumsbelysning (syns inte felen under dessa förhållanden är de enligt Golvbranschens riktlinjer inte reklamationsberättigade).
-> du har inköpskvitto på produkten samt att garantin fortfarande gäller

Läs gärna Tarketts kortfattade sammanställning "Om svensk konsumentlagstiftning" eller läs konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen direkt på Konsumentverkets hemsida

Problemrapport >>> Fyll i för hand och posta/ta med till inköpsstället eller fyll i digitalt och e-posta. OBS! Först måste du spara rapporten i din dator. Fyll sedan i fälten i din sparade rapport och spara en gång till = din egen kopia. Sedan kan du skriva ut, lämna eller skicka den ifyllda rapporten till inköpsstället, som brev eller bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Dela