Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Att göra rätt från början

På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. I stället är det något som inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till varje steg i livscykeln för att kunna bidra till människors livskvalitet och till miljön.

Det handlar om att göra rätt saker från början. Sedan 2011 bygger all vår produktutveckling på det slutna kretsloppet i en cirkulär designmodell som följer principerna för Cradle to Cradle.

I stället för en linjär modell som går från råvaruutvinning och tillverkning till att produkten används och sedan kastas, har vi ett nära samarbete med EPEA* och med våra leverantörer, där vi väljer råvaror och tar fram produkter med material som tar hänsyn till människa och miljö och som kan återanvändas eller som är biologiskt nedbrytbara.

Vi strävar efter att optimera resursanvändningen i produktionen. Genom innovation försöker vi också förbättra användnings- och underhållsfasen för våra golv – en period på 10–20 år – och på så sätt bidra till människors välbefinnande. I samarbete med kunder och golvläggare utvecklar vi tjänster för återvinning där vi samlar in och återanvänder golv så att vissa delar kan bli till nya råmaterial. Det är ett sätt att bidra till kretsloppsekonomin.

Vi har inte kommit hela vägen till målet ännu, men vi vidtar konkreta åtgärder för att skapa en hållbar värld tillsammans och ger våra samarbetspartners och kunder full insyn i vårt kunnande och våra mål. Bekanta dig gärna med vår resa genom att läsa våra hållbarhetsmål för 2020.

Ann-Christine Ayed

 

Juni 2015
Anne-Christine Ayed
EVP Research, Innovation & Environment

Dela