Välj landVälj land
Sverige - För privatpersoner

Bra material

Tarkett Good material

Bra material innebär att vi väljer material som är förnyelsebart, återvinningsbart eller tillverkat av återvunnet material till våra produkter. Materialet ska inte heller bidra till att utarma jordens resurser.

MÅLSÄTTNING 2020

- 75 % av våra råvaror ska inte komma från knapphändiga naturresurser.
I dag kommer kommer mer än 70 % av våra råvaror inte från knapphändiga resurser.

- Allt vårt material ska kontinuerligt bedömas av extern part*.
Idag bedöms 84 % av vårt material av extern part.

*Tarketts produktmaterial bedöms regelbundet av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency).

 

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

Stöder den biologiska mångfalden
Våra inköp av träråvara görs selektivt för att stödja uthålligt skogsbruk och biologisk mångfald.

Vinylgolv med förnyelsebar råvara
iQ Natural är ett homogent vinylgolv med en biobaserad mjukgörare (ricinolja). Golvet består till 75 % av naturliga och förnyelsebara material.

Återvunnet material blir nya golv
Begagnade blisterförpackningar från läkemedel omvandlas till granulat och används i nya golvprodukter i Brasilien.

Ftalatfri teknologi
2009 lanserade Tarkett det första ftalatfria plastgolvet och 2014 infördes den ftalatfria teknologin i alla fabriker i Europa och Nordamerika. Det är ett led i vårt arbete att använda råvaror som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle och som bidrar till en bra inomhusmiljö.

Marknadens första Cradle to Cradle certifierade linoleumgolv
– 100 % återvinningsbart
– Består upp till 96 % av naturmaterial: linolja, naturharts, jute, kork- och trämjöl
– Består av återvunnet material upp till 36 % (korkmjöl som är spill från produktion)

Dela